Del 1

Når man åpner nettsiden, ser siden slik ut:

Skjermbilde 1.PNG

 

Zoom inn til Tana kommune og man ser at «Kartlag»-knappen oppe i venstre hjørne, får opp bilde av kommuneskjoldet til Tana kommune:

 

Skjermbilde 2.PNG

 

I feltet for «Søk etter adresse, sted eller eiendom» kan man søke på gårds- og bruksnummer, eller gateadresser. Man må være zoomet langt nok inn at Tana kommunes logo synes, ellers vil ikke kommunekart sortere ned andre kommuner med samme gårds- og bruksnummer/adresser.

 

Skriv inn 13/45 i søkefeltet og trykk der det står «Tana, 13/45»

 

Man blir da sendt til Tana rådhus:

 

Skjermbilde 3.PNG

 

Nederst til venstre får du et valg om hvilket bakgrunnskart du vil bruke. Her har du valget mellom Kart, Grått kart og Flyfoto.

 

Du vil også få en meny på høyre side, hvor du kan se adressa, arealet på eiendommen og eiendomsnavn. Trykk på «Sjekk flere kartlag» for å få opp en meny med andre kartlagsinformasjon du kan finne:

 

Skjermbilde 4.PNG

 

For å skru av/på disse kartlagene, trykk på «øyet» til venstre for f.eks. Kommuneplan:

Skjermbilde 5.png

 

Zoomer du deretter ut, vil du se at du har aktivert kommuneplanens arealdel for hele kommunen:

 

Skjermbilde 6.PNG

 

Det samme gjelder om du skrur på kartlaget «Reguleringsplan». Trykker du deretter på nedtrekkspila til høyre for «Reguleringsplaner» vil du få opp en meny hvor du kan velge hva du vil se på i reguleringsplanen. Velger du «Arealformålsområde» vil du få opp en slik meny:

 

Skjermbilde 7.PNG

 

Her finner du at rådhuset har arealformål: Administrasjon, i reguleringsplanen. I kommuneplanens arealdel derimot vil du se at rådhuset har arealformål «Sentrumsformål»:

 

Skjermbilde 8.PNG

 

Ser man på «Planidentifikasjon» ser man årstallet for vedtatt plan, samt nummer. Eks. Reguleringsplanen har planID 2013003. Det vil si at den ble vedtatt i 2013. Kommuneplanen ser man er fra 2010. Reguleringsplanen vil derfor gå foran kommuneplanen i utgangspunktet, om ikke annet er definert ut fra planbestemmelsene, jf. plan- og bygningslovens §1-5.

 

 

Del 2

Går man videre og trykker på valget «Planregister» nederst i menyen på forrige bilde, får man opp planregisteret for valgt plan (f.eks. reguleringsplan eller kommuneplan). Denne siden ser slik ut (kommuneplan er valgt):

 

Skjermbilde 9.PNG
Planregister for kommuneplanen

 

Her får man opplysninger om planen,

 

Skjermbilde 10.PNG

 

Plandokumenter og andre dokumenter

 

Skjermbilde 11.PNG
Her kan man trykke inn på f.eks. bestemmelsen om man vil se dokumentet (laster ned en PDF)

 

Dispensasjoner fra gjeldende plan

 

Skjermbilde 12.PNG

 

Trykker man inn på gjeldende bestemmelser (blå skrift) under «Plandokumenter», laster man ned en pdf-versjon av gjeldende planbestemmelser.

 

Skjermbilde 13.PNG

 

Tilbake på kommunekart.com trykker du nå på Kommunens logo og «Kartlag» oppe til venstre. Du får da en utvidet meny på høyre side med flere valg. De kartlagene som er aktive er markert med en «pupille» i øyet. Under ser du at «Godkjente byggetiltak» er aktivert, og «LedningVA_FKB» ikke er aktivert. For å deaktivere eller aktivere, trykker du bare på øyet til høyre:

 

Skjermbilde 14.PNG

 

For å f.eks. skru på kartlaget «Snøskuterløyper, må vi gå under «Løyper» i den utvidete menyen fra forrige punkt. Man trykker på øyet for å aktivere kartlaget, og ser at skuterløypene kommer inn i kartet:

 

Skjermbilde 15.PNG
Snøskuterløyper med blå linjer

 

Del 3 - Generere kartutsnitt

Dersom man skal generere kartutsnitt for utskrift eller for å lagre som PDF, velger man først området man vil ta utgangspunkt i. I dette tilfellet velges Tana rådhus.

Skjermbilde 2023 02 24 105837.png

 

Vi velger å synliggjøre reguleringsplaner, da vi i dette eksempelet vil ha det med i utskriften/PDF-en.

 

Skjermbilde 2023 02 24 105948.png

 

Vi bruker også tegnefunksjonen (Meny → Tegn i kart) i kommunekart, for å markere en sirkel rundt rådhuset.

Skjermbilde 2023 02 24 110337.png

 

Deretter velger man “Skriv ut” (Meny → Skriv ut) og dette vinduet åpner seg:

Skjermbilde 2023 02 24 110409.png

 

Vi trykker på “Skriv ut” (Grønn knapp øverst), og følgende vindu åpner seg.

 

Skjermbilde 2023 02 24 110454.png

 

Her kan man velge utskriftsdestinasjon eller å lagre den som PDF.