Kortvarig behov

Har du en kortvarig funksjonsnedsettelse og har bruk for hjelpemidler, kan du leie/låne det hos oss.

Hva tilbyr vi?

Vi har hjelpemidler som kan hjelpe deg til forflytning, personlig stell og hygiene.

Eksempler på hjelpemidler er: rullator, rullestol, arbeidsstol, dusjkrakk, dusjstol, toalettforhøyer, toalettstol, støttestang og søsterhjelp.

Hjelpemidler vi ikke har til utlån er enkle små hjelpemidler som for eksempel gripetenger, støttehåndtak og krykker. Det kan du kjøpe selv, for eksempel på velferdsbutikken.no. Noen enkle hjelpemidler kan kjøpes på det lokale apoteket.

Hjelpemidler til kortvarig utlån er ikke individuelt tilpasset, men skal dekke et generelt behov.

For kortvarig utlån er leieperioden som hovedregel begrenset til tre måneder.

Langvarig behov

Har du en langvarig og vesentlig funksjonsnedsettelse kan du låne hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsenttralen i Lakselv.  Tana kommunes hjelpemiddelskoordinator veileder og hjelper til ved behov.

Et hjelpemiddel kan bidra til å redusere praktiske problemer hvis du har en funksjonsnedsettelse.

Hvem kan få hjelpemidler?

For å få et hjelpemiddel må det være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal: 

  • få løst praktiske problemer i dagliglivet
  • mestre hverdagen i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
  • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening
  • kunne bli pleid i hjemmet

For noen kan behandling, trening eller innlæring av nye teknikker være hjelp god nok, og vurderes ofte før eventuelle hjelpemidler tas i bruk. Ta kontakt med oss for vurdering av hvilke tiltak som er aktuelle for deg.

Hvilke hjelpemidler finnes?

Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler. NAV har flere nettsider med informasjon: 

Hjelpemiddeldatabasen.no – informasjon og oversikt over tekniske hjelpemidler

Kunnskapsbanken.net – om hjelpemidler, tilrettelegging og tolk

Appbiblioteket.no – om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne  

Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler er medisinsk, teknisk utstyr som brukes i forbindelse med medisinsk behandling utenfor sykehus. Eksempler på slikt utstyr er oksygenutstyr, respirator, forstøverapparat, ernæringspumpe, infusjonspumpe, C-PAP m.m.

Behandlingshjelpemidler formidles ikke av NAV Hjelpemiddelsentral, men av Regional enhet for behandlingshjelpemidler ved Kirkenes sykehus. Behandlingshjelpemidler regnes som en del av spesialisthelsetjenesten.

 

Hva koster det?

Bortsett fra noen få unntak, er lån av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral gratis.

Utlevering og innlevering av hjelpemidler

Vi oppfordrer alle som har muligheten til det, om å hente og levere enkle og lette hjelpemidler selv.

Utlevering av hjelpemidler

Hente selv 
Når hjelpemiddelet ankommer hjelpemiddelforvaltningen i kommunen, kan du hente dette selv på Tana omsorgssenter.

Utkjøring og montering av hjelpemiddeltekniker

Hvis du ikke kan hente hjelpemiddelet selv, eller hjelpemiddelet krever montering, vil en hjelpemiddeltekniker levere og montere det hjemme hos deg. Det vil bli gjort avtale med deg om tidspunkt for levering.

Innlevering av hjelpemidler

Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel, skal det leveres tilbake. 

Levere selv

Du kan selv levere tilbake hjelpemiddelet til Hjelpemiddelforvaltningen i kommunen. Hjelpemidler innleveres ved Tana Omsorgssenter Helsestien 35 . Ta kontakt  på forhånd for å avtale tidspunkt.

Hentes av vaktmesteren

Hvis hjelpemiddelet er vanskelig å få med seg, må demonteres eller er om det er vanskelig å levere det selv av andre årsaker, vil hjelpemiddelforvaltningen koordinere henting for deg. Ring hjelpemiddelforvaltningen for å melde fra om behov for henting. 

Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemiddel skal leveres tilbake til Tana Hjemmesykepleien helsestien 35, når det ikke er bruk for det lengre. Kommunen har ikke ansvar for dette.  

Les mer om behandlingshjelpemidler

Trygghetsalarmer
Når du ikke lenger har behov for trygghetsalarmen, skal den leveres tilbake. Les mer om trygghetsalarm

Gi beskjed til hjemmesykepleien om at du ønsker å avslutte abonnementet.

Vi oppfordrer de som har mulighet til det, om å levere trygghetsalarmen tilbake selv.

Husk å levere både trygghetsalarm  og alarmsmykke. Skru av trygghetsalarmen slik at den ikke tapper batteri og ta ut batteriet av brannmelderen.​