Omlegging av veier og fortetting av boliger i eksisterende boligområder kan utløse behov for omadressering. Kommunen utarbeider da nye adresseplaner som sendes på høring til berørte eiere.

Kontakt kommunen dersom en adresse bør endres. Årsaker til adresseendring kan være:

  1. Godkjent atkomst til boligen er flyttet til en annen gate.
  2. Det bygges flere hus i gaten eller ved fortetting i område.
  3. Det er vanskelig for utrykningskjøretøy og besøkende å finne fram.
  4. Gaten er delt i flere deler med forskjellig atkomst til hver del.