Sosialhjelp

NAV Deatnu/Tana gir råd, veiledning og økonomisk sosialhjelp til vanskeligstilte for å bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Mer informasjon om økonomisk sosialhjelp og søknader finner du under Lenker nederst på siden.

Kvalifiseringsstønad

Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. 

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet. Mer om kvalifiseringsprogrammet finner du under Lenker nederst på siden.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker. Søk elektronisk om bostøtte under Skjema nederst på siden. Trenger du veiledning kontakt NAV Deatnu/Tana.

Startlån

Tana kommune kan gi startlån til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin. 

Startlån kan gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen. 

Hvis du får lån til bolig i ordinær bank, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån. Unntatt fra sparingskravet er barnefamilier som bor i uegnet bolig. 

Tana kommune kan også gi startlån til yrkesgrupper kommunen har behov for. Dette gjelder yrkesgrupper i både offentlig og privat næringsliv. Hvis eid bolig kan brukes i rekrutteringsformål, så er dette en mulighet. 

Du finner mer informasjon om startlån under Skjema nederst på siden.

På denne siden finner du også lenke til søknad om startlån. Når du søker om startlån, samtykker du til at det blir foretatt en kredittsjekk.

Et ufravikelig krav til å få startlån er at du har fått avslag i en ordinær bank. Et slikt avslag må legges med søknaden om startlån.

I dette avslaget må det også fremkomme hvor mye lån du har søkt om. Søknaden din om startlån vil ikke bli behandlet, før du har dokumentert avslag i ordinær bank.  

Søknader om startlån behandles fortløpende. 

I Tana kommune, er det NAV Tana som saksbehandler startlån.

Økonomisk rådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Har du problemer med privatøkonomien?

Hvis du har problemer med privatøkonomi og gjeld kan du kontakte NAV. 

  • NAV har egen hjelpetelefon 
  • Du kan chatte med NAV for å få råd og tips

Les mer på Nav sine nettsider om økonomisk rådgivning under Lenker nederst på siden. 

Opplysning, råd og veiledning

Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning fra NAV som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Hva betyr opplysning, råd og veiledning?

Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. 

Hvis du trenger hjelp fra andre offentlige instanser, skal kommunen og NAV-kontoret hjelpe deg med å opprette kontakt slik at du får den hjelpen du trenger. 

Det kan også være behov for at flere instanser samarbeider for å kunne gi deg best mulig hjelp. Hvis du ønsker det kan NAV for eksempel samarbeide med skole, oppfølgingstjeneste (OT), barnevern, barne- og ungdomspsykiatri og distriktspsykiatriske sentra (DPS).

Les mer på NAV sine nettsider om opplysning, råd og veiledning under Lenker nederst på siden.