Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte skal kunne finne fram til bygninger og selve adkomsten til boligene i bygningene. Adressen skal også kunne benyttes av navigasjonssystemer for å finne fram til rett sted.

Boliger med egen ytre inngang skal ha eget adressenummer. Eiendommer og bygninger får tildelt adresse til den vei eller gate som de har godkjent adkomst fra. 

Omadressering kan være aktuelt i forbindelse med fortetting, når adkomst endres eller når eksisterende bygning utvides med flere boliger med egen inngang. 

Før det gjøres vedtak om nye eller endrede adresser blir det alltid sendt forhåndsvarsling, med mulighet for merknader, til berørte hjemmelshavere.