Hvem kan få matombringing

Hjemmeboende personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne, sykdom eller andre årsaker ikke klarer å tilberede/lage middag selv.