Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
18. oktober:

Nytt nettsted.

Vi lanserte nye hjemmesider i april. Sidene er fremdeles under oppbygging. Ta kontakt dersom du ikke... Les mer

Landbruk

Landbrukskontoret i Tana har ansvar for den kommunale landbruksforvaltningen i Tana. Vi behandler søknader om ulike tilskudd til landbruket, saker om landbrukseiendom, konsesjon, delingssaker, oppdatering av AR5/markslagskart, nydyrking og andre saker knyttet til landbruk. 

Tana kommune har gjennom samarbeidsavtaler også ansvar for landbruksforvaltning i Nesseby, Vardø, Berlevåg og Kautokeino kommuner. 

Kyr på sommerbeite

Aktuelt

Måker på sjøen

Informasjon om fugleinfluensa

Det er registrert noen døde fugler i Tana, så man kan anta at fugleinfluensaen er kommet til fugler i Tana kommune.  En innsamlingsordning vil bli vur...