Fastlege

Tana legesenter har mange pasienter og vil derfor prioritere pasienter som har fastlege i Tana. 

Du har rett til en fast allmennlege. Fastlegen skal være tilgjengelig for deg og prioritere deg framfor pasienter som ikke står på legens liste.Du velger selv hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig plass på sin liste. Du kan velge en lege i en annen kommune enn der du bor. Dersom du ønsker å bruke en lege som står utenfor fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel ved legebesøk.

Bytte fastlege og oversikt over ledige fastleger.

Har du barn under 16 år, velger du fastlege også for barnet ditt. Du behøver ikke velge samme fastlege for barnet som du har valgt for deg selv.

Hvem har rett til fastlege?

  • Alle som har folkeregistrert adresse i Norge
  • Asylsøkere som har D-nummer
  • NATO-personell som har D-nummer og deres familiemedlemmer

Du må være bosatt i Norge.

Legevakt

Legevakt er på Tana legesenter, Maskevarreveien 1. 

Legevakt 116117 

er felles telefonnummer til alle legevaktene i hele landet. Du blir satt over til den legevakta som er nærmest der du er når du ringer. Dette nummeret ringer du gratis.

Når du bruker tjenester fra legevakt skal du betale en egenandel.

De fleste steder i landet forventes det at du ringer legevaktsentralen for vurdering før du eventuelt avtaler å møte opp. Ofte kan gode råd på telefon være nok.

Hvis du har fått time til legevakta og må vente er det fordi andre trenger hjelpen raskere. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, trenger legevakta opplysninger om personalia, adresse, hvorfor du henvender deg, tidligere sykdommer og hvilke medisiner du bruker.

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakta:

Høy feber - særlig hos barn
Moderate pustevansker
Akutt sykdom eller alvorlig forverring
Slapt og medtatt barn eller voksen
Alvorlig psykisk sykdom
Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
Kuttskader som må sys
Mistanke om brudd

Akuttmedisinsk nødtelefon: 113

Når skal du ringe 113?
Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp, skal du ringe 113. Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

  • Nye lammelser i ansikt eller arm 
  • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
  • Plutselig og uforklarlig ustøhet
  • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
  • Brystsmerter i mer enn 5 minutter
  • Bruk av hjertemedisin nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
  • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

Fastlegen din i åpningstida, tlf. 455 17 700. Fastlegen er hovedkontakten din inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, bør du alltid ringe fastlegen din først.
Legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.
113 når det er akutt og står om liv.

Fastlegen kan også gi hjelp raskt. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykmelding, fornying av resept, varige og kjente plager.

Hva kan legevakta gjøre for deg? Når du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakta skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel på reise eller ferie. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du nødtelefonen 113.

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.  

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Finnmark for hjelp og veiledning.