Det er tre forhandlere du kan bestille kart og eiendomsinformasjon fra:

Ambita 

Norkart 

Proconet 

 


Du kan bestille følgende:

  • Kartpakke til søknad etter Plan- og bygningsloven
  • Matrikkelutskrift for fast eiendom og kartutsnitt
  • Meglerpakke
  • Vektordata - Eiendomskart
  • Vektordata - Arealplaner

For mer informasjon, se forhandlernes nettsider.