Du kan klage på en ny adresse hvis:

  • Du har fått feil husnummer.
  • Du har fått adkomst til feil gate.    

Klagefristen på adressevedtak er 3 uker.