Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
18. oktober:

Nytt nettsted.

Vi lanserte nye hjemmesider i april. Sidene er fremdeles under oppbygging. Ta kontakt dersom du ikke... Les mer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet i kommunen, og består av en samfunnsdel og en arealdel. I samfunnsdelen beskrives de langsiktige utfordringene, målene og strategiene for lokalsamfunnet. 

Kommuneplanens samfunnsdel for Tana kommune ble vedtatt av kommunestyret 21.06.2012. Arbeidet med ny samfunnsdel skal påbegynnes i 2023. 

Aktuelt

Kart kystsoneplan

Folkemøte om interkommunal kystsoneplan

Invitasjon til folkemøte om interkommunal kystsoneplan for Gamvik, Tana, Berlevåg og Båtsfjord.Folkemøtet i Tana blir arrangert tirsdag den 24. oktobe...