Maksimal saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er 16 uker etter registreringsdato, men kan være kortere avhengig av saksmengden.

Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført oppmålingsforretning på grunn av klimatiske forhold. Kommunen vurderer om det er mulig å gjennomføre oppmålingsforretningen, og utsetter eventuelt til det blir mulig.


Fristen løper ikke vinterstid i perioden 01.11 –20.05.