• Isveien fra Rustefjelbma til Harrelv er stengt. pga. overvann/sørpe
  • Isveien i Polmak er steng. pga. overvann

Fartsgrense er 30 km/t og maksimal akselvekt er 2 tonn. Minste avstand mellom kjøretøyene er 50 m