Skole

Skoledagen organiseres slik:

Klokka  
08.30-10.00 Undervisning
10.00-10.15 Friminutt
10.15-11.15 Undervisning
11.15 - 11.45 Langfriminutt
11.45-12.50 Undervisning
12.50-13.05 Friminutt
13.05-14.10 Undervisning

SFO

SFO er åpen kl.07.45 - 08.30 og kl.14.10 - 16.15.