Skiltet skal plasseres synlig fra hovedvei eller atkomstvei. Det er eier eller fester som skal bekoste skiltingen. Det er eiers eller festers ansvar å merke bygning/eiendom med adressenummer ved tildeling av adresse eller ved omadressering. 

Husk at skiltet er der for at utrykningspersonell, drosjesjåfører, postbud og besøkende kan finne fram fort og enkelt.