Åpningstider

Rådhuset
Mandag - fredag 10.00 - 14.00 

Sentralbord
Mandag - fredag 10.00 - 14.00

Kommunekassa
Mandag - fredag 10.00 - 14.00

Åpningstider ved høytider
Onsdag før skjærtorsdag 08.00 - 12.00
Romjul 09.00 - 14.30
Jul- og nyttårsaften - 08.00 - 12.00

Fakturainformasjon

Alle inngående fakturaer til Tana kommune skal sendes i EHF-format til organisasjonsnummer.
Standard betalingsvilkår er 30 dager fra fakturadato.

Organisasjonsnummer
Tana kommune: 943 505 527
Tana kirkelige fellesråd: 877 001 792
Tana kommune eiendomsselskap: 990 137 544

Vi godtar unntaksvis faktura på e-post: fakturamottak@tana.kommune.no

Vakttelefoner

Legevakt:  116117

Barnevernvakt for Nesseby og Tana:  404 40 620

Teknisk beredskapsvakt

Teknisk vakt

Vakt og beredskapstjeneste for kristiske skader eller feil på kommunal vei, vann, avløp og bygg.

Teknisk beredskapsvakt 455 17 777

Teknisk vakt er bemannet i tidsrommet:

  • ​15.00 - 23.00 hverdager
  • 07.00 - 22.00 helger og høytider

Eksempler på kritiske skader eller feil (listen er ikke uttømmende. Er du i tvil, ta kontakt!)

  • Dårlig vanntrykk, farge eller bortfall av vann fra kommunalt drikkevann
  • Lekkasjer eller mistanke om lekkasje på hovedledning (kommunalt drikkevann og avløp)
  • Tett kloakk/avløp på kommunal ledning
  • Tette stikkrenner der vannet utgjør fare for publikum eller utvasking av kommunal vei
  • Nedsatt fremkommelighet på kommunale veier (glatte veier, ras på vei, utvasket vei, mye snø etc.)
  • Hærverk eller knuste/åpne vinduer/dører på kommunale bygg
  • Lekkasje i kommunale bygg
  • Annet som faller inn under kritisk skade eller feil som ikke kan vente til neste arbeidsdag/hverdag

Stab (personal, arkiv, økonomi og Vestre Varanger IT)

Personal

Stab   464 00 210  
Vigdis Blien Konstituert stabsleder 464 00 212 E-post
Olga Eriksen Personalkonsulent 464 00 214 E-post
Laila Dervo Post/arkiv/personal 464 00 306 E-post

 

Service

Aslaug Iversen Teamleder/arkivleder/politisk sekretær 464 00 304 E-post
Frode Gundersen Konsulent 464 00 305 E-post
Laila Dervo Post/arkiv/personal 464 00 306 E-post
Marit Anna Hildoen Post/arkiv 464 00 307 E-post
Wenche Pettersen Sekretær 464 00 319 E-post

 

Økonomi

Økonomiavdelingen   464 00 220  
Lill-Ragnhild Kristiansen Fagleder 464 00 219 E-post
Kristin Holm Balto Økonomirådgiver 464 00 222 E-post
Vivian O. Erlandsen Konsulent 464 00 223 E-post
Grete R. Erlandsen Førstesekretær lønn 464 00 228 E-post
Wenche E. Johansen Sekretær 464 00 226 E-post

 

Vestre Varanger IT

IT-avdelingen   464 00 300 E-post
Inger E. Petterson Konst. IT-leder 464 00 308 E-post
  IT-support (for ansatte) 464 00 399 E-post

Helse og omsorg

Helse og omsorg

Jakob Lanto Fagleder helse og omsorg 464 00 360 E-post

 

Rus og psykisk helse

Helseavdelingen   464 00 340 E-post
Lillian Saua Konst. virksomhetsleder 464 00 341 E-post
Andrew Sak Kommunepsykolog 464 00 343 E-post
Anita Henriksen Psykiatrisk sykepleier 464 00 347 E-post
Marit Jørgensen Psykiatrisk sykepleier 464 00 345 E-post
Birgitte Ravna Miljøarbeider 464 00 350 E-post
Linn Muotka Ruskonsulent 464 00 348 E-post
Maria Morso Kons. funksjonshemmede 464 00 349 E-post

 

Tana legesenter

Tana legesenter   455 17 700  
Unn-Bente Davidsen Ledende legesekretær 455 17 704 E-post
Erlend Skippervik Fysioterapeut
syns- og hørselskontakt
455 17 715 E-post
Rávdná Gaup Helsesykepleier (telefontime 8.00-9.00) 455 17 717 E-post
Seidi Marttila Helsesykepleier (telefontime 8.00-9.00) 455 17 718 E-post
Linn Myhre Jordmor 464 00 352 E-post
Elin Walseth Johannessen Ergoterapeut 464 00 351 E-post

 

Tana sykehjem

Tana sykehjem   455 17 730 E-post
  Virksomhetsleder 455 17 721 E-post
Viktoria Nilsen Assisterende leder 455 17 722 E-post
  Vakthavende sykepleier 455 17 723  
  Skjermet enhet 455 17 774  

 

Tana hjemmetjeneste

Tana hjemmetjeneste   455 17 730 E-post
Liv Berit Johnsen Konst. virksomhetsleder 455 17 732 E-post
  Vakttelefon - hjemmetjenester 455 17 733  
  Sykepleier hjemmetj. (man-fre 8-15) 455 17 737  
Håkon Lávir Hjelpemidler 464 00 253 E-post

 

Tana omsorgssenter

Tana omsorgssenter      
Liv Berit Johnsen Konst. virksomhetsleder 455 17 732 E-post
Hild Ryeng Assisterende leder 455 17 742 E-post
  Vakttelefon 455 17 743  
  Dagsenteret 455 17 728  

 

Tana botjeneste

Botjenesten   464 00 330 E-post
Sonja Kristine Guttorm Konst. virksomhetsleder 464 00 332 E-post
Karoline Knutseth Jenssen Assisterende virksomhetsleder 464 00 333 E-post
  Vakthavende 464 00 329  
  Base 1 464 00 334  
  Base 2 464 00 338  
  Base 3 464 00 334  
  Leilighet 6 464 00 335  
  Leilighet 7 464 00 337  
  Avlastning 464 00 336  


Tana frivilligsentral

Mariann Johansen Lindi Daglig leder 464 00 278 E-post

Nesseby og Tana barnevernstjeneste

Nesseby og Tana barnevernstjeneste

Nesseby og Tana barnevernstjeneste   404 40 610  
Line Løkken Barnevernleder 404 40 612 E-post
Cathrine Iversen Barnets kontaktperson 404 40 614 E-post
Jannice Onseng Barnets kontaktperson 404 40 615 E-post
Hanne Kjærra Barnets kontaktperson 404 40 616 E-post
Kristine Larsen Barnets kontaktperson 404 40 617 E-post

 

Samfunn, næring og miljø (bygg og eiendom)

Samfunn, næring og miljø

Samfunn, næring og miljø   464 00 270 E-post
Frank Martin Ingilæ Virksomhetsleder 464 00 260 E-post

 

Landbruk

Ingvild Munz Landbruksrådgiver 464 00 261 E-post
Abdelaziz Mohammed Landbruksrådgiver 464 00 262 E-post
       

 

Miljø

Erlend Eide Miljørådgiver 464 00 269 E-post

 

Oppmåling

Veselina Jakobsen Oppmålingsingeniør 464 00 266 E-post

 

Planleggere

Ane Pedersen Røren Planlegger 464 00 267 E-post
Leif Henrik Halvari Planlegger 464 00 271 E-post

 

Byggesaksbehandling

Eirik Johansen Byggesaksbehandler 464 00 265 E-post

Infrastruktur (bygg- og anleggsdrift, vei, vann og avløp)

Infrastruktur

Infrastruktur   464 00 230 E-post
Jonne Sarre Konst. virksomhetsleder 464 00 240 E-post

 

Bygningsdrift

Vaktmestertjenesten   464 00 232 E-post
Jan Leonhardsen Ledende vaktmester 464 00 236 E-post
Inge Halonen Vaktmester Tanabru skole/flerbrukshall 464 00 233 E-post
Tommy Rune Johansen Vaktmester Tana omsorgssenter/Austertana barnehage/Boftsa oppvekstsenter 464 00 254 E-post
Knut Aikio Vaktmester Tanabru 464 00 255 E-post
Åsmund Magga Bedriftselektriker 464 00 252 E-post

 

Anleggsdrift

  Vei, vann og anlegg 464 00 256  
Kim-Andre Iversen Arbeidsleder/bas 464 00 241 E-post
Roy Westberg Fagarbeider vann/avløp 464 00 242 E-post
Odd-Arild Losoa Fagarbeider vann/avløp 464 00 245 E-post
Robert Olsen Driftsoperatør renseanlegg 464 00 246 E-post
Odd Asle Johnsen Maskinfører/arbeider 464 00 247 E-post
  Brannvakt, befal 464 00 248  

Oppvekst, skole og barnehage

Oppvekst

Heidi Wilsgård Kommunalsjef oppvekst 464 00 204 E-post

 

PP-tjenesten

Siw Pleym PPT-konsulent 464 00 361 E-post
Jaana Länsman Eriksen PPT-konsulent 464 00 362 E-post
Silja Halonen Lanto PPT-konsulent 464 00 368 E-post

Tanabru skole

Tanabru skole   455 17 790 E-post
Øystein Albrigtsen Rektor 455 17 791 E-post
Lar Aude Arnesen Inspektør 455 17 793 E-post
Mona-Lill Iversen Forkontor 455 17 792 E-post
  Basen 455 17 797  
  Småtrinnet 455 17 794  
  Mellomtrinnet 455 17 795  
  Ungdomsstrinnet 455 17 796  

 

Deanu sámeskuvla

Deanu sámeskuvla   455 17 780 E-post
Berit Ranveig Nilsen Rektor 455 17 781 E-post
Randi Lindseth Kontor 455 17 782 E-post
Hilly Sarre Inspektør 455 17 783 E-post
Per Ove Måsø Rådgiver 455 17 784 E-post
  Teamleder 1-4 455 17 785  
  Teamleder 5-7 455 17 786  
  Teamleder 8-10 455 17 787  

 

Boftsa oppvekstsenter

Boftsa oppvekstsenter   455 17 760 E-post
Boftsa barnehage   455 17 769 E-post
Boftsa skole   455 17 762 E-post
Marit Linda Johnsen Virksomhetsleder 455 17 761 E-post
  SFO 455 17 763  
  Team 1-7 455 17 764  
  Setterektor 455 17 765  

 

Austertana barnehage

Austertana barnehage   464 00 324 E-post
Hanne Merete Johnsen Styrer 464 00 325 E-post

 

Tanabru barnehage

Tanabru barnehage   464 00 280 E-post
Ann Kristin Kristoffersen Styrer 464 00 281 E-post
Hajnal Kona Styrerassistent 464 00 282 E-post
  Avdeling Rosa 464 00 283  
  Avdeling Blå 464 00 284  
  Avdeling Lilla 464 00 285  
  Avdeling åpen barnehage 464 00 286  
  Turtelefon 464 00 289  

Voksenopplæring

Voksenopplæring

Bjørn Kajander Pedagog 464 00 363 E-post

Kultur og mangfold


Kultur

Kulturskolen      
Kjelfrid Kjølås Rektor 464 00 277 E-post
Greta Kristoffersen Fritidsleder 464 00 272 E-post
  Teaterlærer 464 00 276  
Mariann Johansen Lindi Prosjektleder folkehelse/kulturkonsulent 464 00 278 E-post

 

Tilflyttertjenesten

Franziska Rast Konsulent 464 00 365 E-post

 

Tana kommunale eiendomsselskap

Tana kommunale eiendomsselskap

Jon Arild Aslaksen Daglig leder 464 00 259 E-post

LOSA Tana

LOSA Tana

LOSA Tana Nordkapp videregående skole 789 64 900  

https://tana.vgs.no/utdanningstilbud/veksling-losa-tana/