Åpningstider

Rådhuset
Mandag - fredag 10.00 - 14.00 

Sentralbord
Mandag - fredag 10.00 - 14.00

Kommunekassa
Mandag - fredag 10.00 - 14.00

Åpningstider ved høytider
Onsdag før skjærtorsdag 08.00 - 12.00
Romjul 09.00 - 14.30
Jul- og nyttårsaften - 08.00 - 12.00

Fakturainformasjon

Alle inngående fakturaer til Tana kommune skal sendes i EHF-format til organisasjonsnummer.
Standard betalingsvilkår er 30 dager fra fakturadato.

Organisasjonsnummer
Tana kommune: 943 505 527
Tana kirkelige fellesråd: 877 001 792
Tana kommunale eiendomsselskap: 990 137 544

Vi godtar unntaksvis faktura på e-post: fakturamottak@tana.kommune.no

Vakttelefoner

Legevakt:  116117

Barnevernvakt for Vestre Varanger barnevern
(Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg)
464 00 371

Alarmtelefon for barn og unge
(gratis og åpen hele døgnet)
116 111

Teknisk beredskapsvakt

Teknisk vakt

Vakt og beredskapstjeneste for kristiske skader eller feil på kommunal vei, vann, avløp og bygg.

Teknisk beredskapsvakt 455 17 777

Teknisk vakt er bemannet i tidsrommet:

  • ​15.00 - 23.00 hverdager
  • 07.00 - 22.00 helger og høytider

Eksempler på kritiske skader eller feil (listen er ikke uttømmende. Er du i tvil, ta kontakt!)

  • Dårlig vanntrykk, farge eller bortfall av vann fra kommunalt drikkevann
  • Lekkasjer eller mistanke om lekkasje på hovedledning (kommunalt drikkevann og avløp)
  • Tett kloakk/avløp på kommunal ledning
  • Tette stikkrenner der vannet utgjør fare for publikum eller utvasking av kommunal vei
  • Nedsatt fremkommelighet på kommunale veier (glatte veier, ras på vei, utvasket vei, mye snø etc.)
  • Hærverk eller knuste/åpne vinduer/dører på kommunale bygg
  • Lekkasje i kommunale bygg
  • Annet som faller inn under kritisk skade eller feil som ikke kan vente til neste arbeidsdag/hverdag

Kommunedirektør

Kommunedirektør

Rune Seim Konst. kommunedirektør 464 00 202
464 00 203
E-post
John Vegard Soini Konst. assisterende kommunedirektør 464 00 211 E-post

Helse og omsorg

Rus og psykisk helse

Helseavdelingen   464 00 340 E-post
Lillian Saua Virksomhetsleder 464 00 341 E-post
Andrew Sak Kommunepsykolog 464 00 343 E-post
Siri Arnsteinsdatter Ruskonsulent/leder psykososialt kriseteam 464 00 348 E-post
Marit Jørgensen Psykiatrisk sykepleier 464 00 345 E-post
Birgitte Ravna Miljøarbeider 464 00 350 E-post
Maria Morso Miljøterapeut/vernepleier 464 00 344 E-post
Kristine Stølen Miljøarbeider 464 00 349 E-post

 

Tana legesenter

Tana legesenter   455 17 700  
Unn-Bente Davidsen Ledende legesekretær 455 17 704 E-post
Erlend Skippervik Fysioterapeut
syns- og hørselskontakt
455 17 715 E-post
Maija Iversen Helsesykepleier (telefontime 8.00-9.00) 455 17 717 E-post
Seidi Marttila Helsesykepleier (telefontime 8.00-9.00) 455 17 718 E-post
Linn Myhre Jordmor 464 00 352 E-post
Elin Walseth Johannessen Ergoterapeut 464 00 351 E-post
  Konsulent for funksjonshemmede 464 00 341 E-post


Tana sykehjem

Tana sykehjem   455 17 730 E-post
Hilde Christine Soini Virksomhetsleder 455 17 721 E-post
Viktoria Nilsen Assisterende leder 455 17 722 E-post
  Vakthavende sykepleier 455 17 723  
  Skjermet enhet 455 17 774  

 

Tana botjeneste

Botjenesten   464 00 330 E-post
Sonja Kristine Guttorm Virksomhetsleder 464 00 332 E-post
  Konst. fagleder 464 00 333  
  Vakthavende 464 00 329  
  Base 1 464 00 334  
  Base 2 464 00 338  
  Leilighet 6 464 00 335  
  Leilighet 7 464 00 337  
  Avlastning 464 00 336  


Tana hjemmetjeneste

Tana hjemmetjeneste   455 17 730 E-post
Maret Inga Henriksen Virksomhetsleder 455 17 731 E-post
  Fagleder 455 17 732  
  Vakttelefon heldøgns 455 17 733  
  Sykepleier (man-fre 8-15) 455 17 739  
  Dagsenteret 455 17 728  
Stein Tore Børresen Hjelpemidler (man-tirs-tors) 464 00 253 E-post


Tana omsorgssenter

Tana omsorgssenter      
Liv Berit Johnsen Virksomhetsleder 455 177 41 E-post
Hild Ryeng Assisterende leder 455 17 742 E-post
  Vakttelefon heldøgns 455 17 743  

 

Tana frivilligsentral

Mariann Johansen Lindi Daglig leder 464 00 278 E-post

 

Vestre Varanger forvaltningskontor

Line Maria Løkken Virksomhetsleder 476 20 997 E-post
Elin Karlsen Saksbehandler Båtsfjord kommune 468 08 073 E-post
Eirin Noste Saksbehandler Tana kommune 464 00 215 E-post
Unni Stenberg Saksbehandler Berlevåg kommune 458 79 922 E-post
Jill Cathrin Eikjok Saksbehandler Nesseby kommune 404 40 538 E-post

 

Infrastruktur (bygg- og anleggsdrift, vei, vann og avløp, brann)

Infrastruktur

Infrastruktur   464 00 230 E-post
Jonne Sarre Virksomhetsleder/brannsjef 464 00 240 E-post

 

Bygningsdrift

Vaktmestertjenesten   464 00 232 E-post
Jan Leonhardsen Ledende vaktmester 464 00 236 E-post
Inge Halonen Vaktm. Tanabru skole/flerbrukshall 464 00 233 E-post
Tommy Rune Johansen Vaktm. Tana omsorgssenter/
Austertana barnehage/Boftsa oppvekstsenter
464 00 254 E-post
Knut Aikio Vaktm. Tanabru 464 00 255 E-post

 

Anleggsdrift

  Vei, vann og anlegg 464 00 256  
Kim-Andre Iversen Arbeidsleder/bas 464 00 241 E-post
Ståle Henriksen Fagarbeider vann/avløp 464 00 242 E-post
Odd-Arild Losoa Fagarbeider vann/avløp 464 00 245 E-post
Robert Olsen Driftsoperatør renseanlegg 464 00 246 E-post
Odd Asle Johnsen Maskinfører/arbeider 464 00 247 E-post
  Brannvakt, befal 464 00 248  

Kultur og mangfold (kultur, tilflyttertjenesten, frivilligsentral)

Ragnhild Måsø Virksomhetsleder 464 00 316 E-post
Kjelfrid Kjølås Fritidsklubbleder/kulturkons./
folkehelsekoordinator
464 00 268 E-post


Kulturskolen

Dag Broch Rektor 464 00 277 E-post
Ebba Joks Sámi Mánáid Teáhter 464 00 273 E-post

 

Barnehagemyndighet

Margunn Strendo Andersen Barnehagemyndighet 464 00 207 E-post

 

Tilflyttertjenesten

Franziska Rast Konsulent 464 00 365 E-post

 

Tana frivilligsentral

Mariann Johansen Lindi Tana frivilligsentral 464 00 278 E-post

 

Oppvekst, skole og barnehage (PPT)

Oppvekst

Heidi Wilsgård Fagleder 464 00 204 E-post

 

PP-tjenesten

Jaana Länsman Eriksen   464 00 362 E-post
Stine Bjørkli   464 00 361 E-post
Silja Halonen Lanto   464 00 368 E-post


Tanabru skole

Tanabru skole   455 17 790 E-post
Øystein Albrigtsen Rektor 455 17 791 E-post
Mona-Lill Iversen Sekretær 455 17 792 E-post
Lars Aude Arnesen Inspektør 455 17 793 E-post
  Småtrinnet 455 17 794  
  Mellomtrinnet 455 17 795  
  Ungdomsstrinnet 455 17 796  
  Basen 455 17 797  
  SFO 455 17 798  

 

Deanu sámeskuvla

Deanu sámeskuvla   455 17 780 E-post
Per Ove Måsø Fungerende rektor 455 17 781 E-post
Ingri Helander Kontor 455 17 782 E-post
Hilly Sarre Inspektør 455 17 783 E-post
Per Ove Måsø Rådgiver 455 17 784 E-post
  Teamleder 1-4 455 17 785  
  Teamleder 5-7 455 17 786  
  Teamleder 8-10 455 17 787  

 

Boftsa oppvekstsenter

Boftsa oppvekstsenter   455 17 760 E-post
Boftsa barnehage   455 17 769 E-post
Marit Broch Johansen Virksomhetsleder 455 17 761 E-post
SFO Boftsa skole 455 17 763  
Team 1-7 Boftsa skole 455 17 764  
Setterektor Boftsa skole 455 17 765  
Barnehage ped.ledere Boftsa oppvekstsenter 455 17 768  
Barnehagepersonell Boftsa oppvekstsenter 455 17 769  

 

Austertana barnehage

Austertana barnehage   464 00 325 E-post

 

Tanabru barnehage

Tanabru barnehage   464 00 280 E-post
Kjetil Balto Konst. styrer 464 00 281 E-post
Hajnal Kona Styrerassistent 464 00 282 E-post
Avdelinger: Adresse:    
Vann (ny barnehage) Maskevarreveien 17 464 00 283  
Jord (ny barnehage) Maskevarreveien 17 464 00 284  
Luft (ny barnehage) Maskevarreveien 17 464 00 285  
Ild (ny barnehage) Maskevarreveien 17 464 00 286  
Beaivváš (blå huset) Ringveien 55 464 00 289  
Láđasmánnu (blå huset) Ringveien 55 464 00 279  

Samfunn, miljø og næring (landbruk og miljø)

Samfunn, miljø og næring

Samfunn, miljø og næring   464 00 270 E-post
Frank Martin Ingilæ Fagleder 464 00 260 E-post

 

Landbruk

Ingvild Munz Landbruksrådgiver 464 00 261 E-post
Anne Kristine Guttormsen Landbruksrådgiver 464 00 262 E-post

 

Miljø

Erlend Eide Miljørådgiver 464 00 269 E-post


 

Stab (personal, arkiv, Vestre Varanger økonomi og Vestre Varanger IT)

Stab   464 00 210  
John Vegard Soini Konst. assisterende kommunedirektør 464 00 211 E-post
Eirin Noste Konsulent/saksbehandler PLO 464 00 215 E-post

 

Personal

Vigdis Blien Konst. stabsleder 464 00 212 E-post
Olga Eriksen Personalkonsulent 464 00 214 E-post

 

Arkiv og service

Laila Dervo Team- og arkivleder 464 00 306 E-post
Marit Anna Hildonen Sekretær post/arkiv 464 00 307 E-post
Sylvi Hovland Sekretær post/arkiv 464 00 310 E-post
Frode Gundersen Konsulent 464 00 305 E-post
Wenche Pettersen Sekretær 464 00 319 E-post

 

Vestre Varanger økonomi - Tana

Økonomiavdelingen      
Lill-Ragnhild Kristiansen Fagleder 464 00 219 E-post
Kristin Holm Balto Økonomirådgiver 464 00 222 E-post
Sigrid A. Sivertsen Økonomirådgiver 464 00 224 E-post
Vivian O. Erlandsen Konsulent 464 00 223 E-post
Grete R. Erlandsen Førstesekretær lønn 464 00 228 E-post
Wenche E. Johansen Sekretær 464 00 226 E-post

 

Vestre Varanger IT

Sten Gøran Olsen Virksomhetsleder 404 40 507 E-post
IT-avdeling Tana   464 00 300 E-post
IT-support (for ansatte)   464 00 399  

Tana kommunale eiendomsselskap

Tana kommunale eiendomsselskap

Jon Arild Aslaksen Daglig leder 464 00 259 E-post

Vestre Varanger barnevern

Vestre Varanger barnevern

Vestre Varanger barnevern      
Vakttelefon   464 00 371  
Hanne Kjærra Virksomhetsleder 464 00 372 E-post
Liss Beate Mikalsen Teamleder undersøkelse 464 00 373 E-post
Kristine Larsen Barnets kontaktperson
(Tana/Nesseby)
464 00 374 E-post
Carina Hagberg Barnets kontaktperson
(Berlevåg)
464 00 375 E-post
Sara-Kristine Nergaard Heggelund Barnets kontaktperson
(Båtsfjord)
464 00 376 E-post
Stine Martinussen Barnets kontaktperson
(Båtsfjord)
464 00 377 E-post
Benedicte Evjen Angell Barnets kontaktperson
(Tana/Nesseby)
464 00 378 E-post
Kristina Pedersen Barnets kontaktperson
(Berlevåg)
464 00 379 E-post
Sissel Røstgaard Barnets kontaktperson
(Tana/Nesseby)
464 00 381 E-post
Heidi Dervo Merkantil 464 00 382 E-post

 

Vestre Varanger plankontor (bygg og eiendom)

Vestre Varanger plankontor

Vestre Varanger plankontor     E-post
Tom Eirik Malin Virksomhetsleder 464 00 385 E-post

 

Oppmåling

Veselina Jakobsen Oppmålingsingeniør 464 00 266 E-post

 

Planleggere

Ane Pedersen Røren Planlegger 464 00 388 E-post
Leif Henrik Halvari Planlegger 464 00 387 E-post
Mathias Søreng Bråthen Planlegger 464 00 386 E-post

 

Byggesaksbehandling

Eirik Johansen Byggesaksbehandler 464 00 391 E-post

Voksenopplæring

Voksenopplæring

Bjørn Kajander Pedagog 464 00 363 E-post

LOSA Tana

LOSA Tana

LOSA Tana Nordkapp videregående skole 789 64 900  

https://tana.vgs.no/utdanningstilbud/veksling-losa-tana/