Åpningstider

Rådhuset
Mandag - fredag 10.00 - 14.00 

Sentralbord
Mandag - fredag 10.00 - 14.00

Kommunekassa
Mandag - fredag 10.00 - 14.00

Åpningstider ved høytider
Onsdag før skjærtorsdag 08.00 - 12.00
Romjul 09.00 - 14.30
Jul- og nyttårsaften - 08.00 - 12.00

Fakturainformasjon

Alle inngående fakturaer til Tana kommune skal sendes i EHF-format til organisasjonsnummer.
Standard betalingsvilkår er 30 dager fra fakturadato.

Organisasjonsnummer
Tana kommune: 943 505 527
Tana kirkelige fellesråd: 877 001 792
Tana kommune eiendomsselskap: 990 137 544

Vi godtar unntaksvis faktura på e-post: fakturamottak@tana.kommune.no

Vakttelefoner

Legevakt:  116117

Barnevernvakt for Nesseby og Tana:  404 40 620

Teknisk beredskapsvakt

Teknisk vakt

Vakt og beredskapstjeneste for kristiske skader eller feil på kommunal vei, vann, avløp og bygg.

Teknisk beredskapsvakt 455 17 777

Teknisk vakt er bemannet i tidsrommet:

  • ​15.00 - 23.00 hverdager
  • 07.00 - 22.00 helger og høytider

Eksempler på kritiske skader eller feil (listen er ikke uttømmende. Er du i tvil, ta kontakt!)

  • Dårlig vanntrykk, farge eller bortfall av vann fra kommunalt drikkevann
  • Lekkasjer eller mistanke om lekkasje på hovedledning (kommunalt drikkevann og avløp)
  • Tett kloakk/avløp på kommunal ledning
  • Tette stikkrenner der vannet utgjør fare for publikum eller utvasking av kommunal vei
  • Nedsatt fremkommelighet på kommunale veier (glatte veier, ras på vei, utvasket vei, mye snø etc.)
  • Hærverk eller knuste/åpne vinduer/dører på kommunale bygg
  • Lekkasje i kommunale bygg
  • Annet som faller inn under kritisk skade eller feil som ikke kan vente til neste arbeidsdag/hverdag

Stab (personal, arkiv, økonomi og Vestre Varanger IT)

Personal

Stab   464 00 210  
Vigdis Blien Konstituert stabsleder 464 00 212 E-post
Olga Eriksen Personalkonsulent 464 00 214 E-post
Laila Dervo Post/arkiv/personal 464 00 306 E-post

 

Service

Aslaug Iversen Teamleder/arkivleder/politisk sekretær 464 00 304 E-post
Frode Gundersen Konsulent 464 00 305 E-post
Sylvi Hovland Sekretær 464 00 389 E-post
Laila Dervo Post/arkiv/personal 464 00 306 E-post
Marit Anna Hildoen Post/arkiv 464 00 307 E-post
Wenche Pettersen Sekretær 464 00 319 E-post

 

Økonomi

Økonomiavdelingen   464 00 220  
Lill-Ragnhild Kristiansen Fagleder 464 00 219 E-post
Kristin Holm Balto Økonomirådgiver 464 00 222 E-post
Vivian O. Erlandsen Konsulent 464 00 223 E-post
Grete R. Erlandsen Førstesekretær lønn 464 00 228 E-post
Wenche E. Johansen Sekretær 464 00 226 E-post

 

Vestre Varanger IT

IT-avdelingen   464 00 300 E-post
  IT-support (for ansatte) 464 00 399 E-post

Helse og omsorg

Helse og omsorg

Jakob Lanto Fagleder helse og omsorg 464 00 360 E-post

 

Rus og psykisk helse

Helseavdelingen   464 00 340 E-post
Lillian Saua Konst. virksomhetsleder 464 00 341 E-post
Andrew Sak Kommunepsykolog 464 00 343 E-post
Anita Henriksen Psykiatrisk sykepleier 464 00 347 E-post
Marit Jørgensen Psykiatrisk sykepleier 464 00 345 E-post
Birgitte Ravna Miljøarbeider 464 00 350 E-post
Maria Morso Miljøarbeider 464 00 344 E-post
Linn Muotka Ruskonsulent 464 00 348 E-post
Kristine Stølen Kons. funksjonshemmede 464 00 349 E-post

 

Tana legesenter

Tana legesenter   455 17 700  
Unn-Bente Davidsen Ledende legesekretær 455 17 704 E-post
Erlend Skippervik Fysioterapeut
syns- og hørselskontakt
455 17 715 E-post
Maija Iversen Helsesykepleier (telefontime 8.00-9.00) 455 17 717 E-post
Seidi Marttila Helsesykepleier (telefontime 8.00-9.00) 455 17 718 E-post
Linn Myhre Jordmor 464 00 352 E-post
Elin Walseth Johannessen Ergoterapeut 464 00 351 E-post

 

Tana sykehjem

Tana sykehjem   455 17 730 E-post
  Virksomhetsleder 455 17 721 E-post
Viktoria Nilsen Assisterende leder 455 17 722 E-post
  Vakthavende sykepleier 455 17 723  
  Skjermet enhet 455 17 774  

 

Tana hjemmetjeneste

Tana hjemmetjeneste   455 17 730 E-post
Liv Berit Johnsen Konst. virksomhetsleder 455 17 732 E-post
  Vakttelefon - hjemmetjenester 455 17 733  
  Sykepleier hjemmetj. (man-fre 8-15) 455 17 737  
Håkon Lávir Hjelpemidler 464 00 253 E-post

 

Tana omsorgssenter

Tana omsorgssenter      
Liv Berit Johnsen Konst. virksomhetsleder 455 17 732 E-post
Hild Ryeng Assisterende leder 455 17 742 E-post
  Vakttelefon 455 17 743  
  Dagsenteret 455 17 728  

 

Tana botjeneste

Botjenesten   464 00 330 E-post
Sonja Kristine Guttorm Virksomhetsleder 464 00 332 E-post
Silje Flage Konst. fagleder 464 00 333 E-post
  Vakthavende 464 00 329  
  Base 1 464 00 334  
  Base 2 464 00 338  
  Base 3 464 00 334  
  Leilighet 6 464 00 335  
  Leilighet 7 464 00 337  
  Avlastning 464 00 336  


Tana frivilligsentral

Mariann Johansen Lindi Daglig leder 464 00 278 E-post

Nesseby og Tana barnevernstjeneste

Nesseby og Tana barnevernstjeneste

Nesseby og Tana barnevernstjeneste   404 40 610  
Line Løkken Barnevernleder 404 40 612 E-post
Liss Mikalsen Barnets kontaktperson 404 40 614 E-post
Jannice Onseng Barnets kontaktperson 404 40 615 E-post
Hanne Kjærra Barnets kontaktperson 404 40 616 E-post
Kristine Larsen Barnets kontaktperson 404 40 617 E-post

 

Samfunn, miljø og næring (bygg og eiendom)

Samfunn, miljø og næring

Samfunn, miljø og næring   464 00 270 E-post
Frank Martin Ingilæ Virksomhetsleder 464 00 260 E-post

 

Landbruk

Ingvild Munz Landbruksrådgiver 464 00 261 E-post
Anne Kristine Guttormsen Landbruksrådgiver 464 00 262 E-post

 

Miljø

Erlen