Boligenes bruksenhetsnummer skal inngå som en del av den offisielle adressen der flere boliger deler samme vegadresse. 

Hovedprinsipper for tildeling av bruksenhetsnummer

Klokkeprinsippet gjelder ved bruksenhetsnummerering. Nummereringen i etasjen starter til venstre sett fra trappas øverste trinn og følger klokka mot høyre. Kartverket kan tillate bruk av annen nummereringsmåte dersom særlige hensyn taler for det.

 

Hovedprinsippet for tildeling av bruksenhetsnummer
Hovedprinsippet for tildeling av bruksenhetsnummer.

Se mer informasjon på Kartverkets nettsider her


 

Hovedprinsippet for tildeling av bruksenhetsnummer.