Ofte stilte spørsmål ang. felling av trær

Jeg bor i et boligfelt og har i et tre i hagen som jeg ønsker å hogge, er det tillatt?

Ja. På din egen tomt kan de plante og hogge de trær du måtte ønske, men ved planting av trær så må du huske på at de vil vokse og vil kunne komme til sjenanse for naboen, se § 3 i naboloven

Jeg bor i et boligfelt som grenser inntil et friområde, kan jeg hogge trærne som skaper ulempe for meg?

Nei, ikke i første omgang. Skogen i friområdet er også naboens skog, det betyr at beboerne som berøres av hogst i friområdet skal uttale seg. 

Hvis alle er enige så kan man foreta hogst, hvis en av naboene er uenig så må vi se nærmere på saken. Ved enighet så kan nabotillatelsen være skriftlig, så slipper man spørsmål i ettertid.

Ved hogst så skal gjenstående skog mindre enn armtykkelsen ha en avstand på 3 meter, dersom skogen er større kan avstanden økes.

Alt av feltvirke skal ut av området, unntaket er topper og greiner i fingerstørrelse som kan kappes opp slik at de kommer i god kontakt med jord.

Jeg bor i et boligfelt og naboen krever at treet på min tomt må fjernes fordi det skygger for sola, eller mister utsikten. Har han rett i å kreve det?

Dette er privatrettslige saker som ofte kan føre til dårlig naboskap og uvennskap.

Nabolovens §3 er tydelig, men samtidig vag når det gjelder «ikkje nemnande om å gjera for grunneigaren» og  «serleg ulempe».

I verste fall blir uvennskapet en utgift som kun advokater tjener på. Et tips er å beholde naboskapet og bli enighet på noe vis.