Visjon for grunnskolene i Tana kommune

Læring, respekt og fellesskap i et flerkulturelt samfunn

Alle elever har de samme grunnleggende behov i en læringssituasjon (Hauge, 2007).

alle har behov for å:

forstå

oppleve mestring

få annerkjennelse

oppleve mening og sammenheng

oppleve tilhørighet og sosial samhandling med andre

 

Det er cirka 259 elever pr. 31.03.2023 fordelt på tre offentlige grunnskoler og en privat grunn skole. En av våre skoler er en distrikts skole.

Ved kommunesenteret har vi Tanabru skole med felles ungdomstrinn. Vi har en egen sameskole, Deanu sámeskuvla med frie kretsgrenser. Her undervises det i alle fag på samisk.