Målet for jordmortjenesten

- å fremme helse og mestring hos den gravide og til å forebygge sykdom

- identifisere gravide med behov for utvidet støtte, behandling og hjelp

Jordmor tilbyr

  • Kontroll av svangerskap 
  • Rådgivning, støtte og veiledning
  • Fødselsforberedende samtale
  • Etterkontroll 6-8 uker etter fødsel
  • Prevensjonsveiledning og innsetting av spiral
  • Hjemmebesøk etter fødsel
  • Celleprøver (screening for celleforandringer og livmorhalskreft)
  • Valgsamtaler, om du er usikker på om du vil fullføre svangerskap

Dette skjer på svangeskapskontrollene