Hva tilbyr vi?

Trygghetsalarm er en digital alarm som ikke er avhengig av at du har telefon. Trygghetsalarm tildeles brukere som har behov for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner, og ikke kan tilkalle hjelp på andre måter. Trygghetsalarmen kan knyttes opp mot pårørende, hjemmetjenesten, eventuelt varslingsliste med flere mottakere dersom første ikke besvarer. For eksempel pårørende som nr. 1, deretter hjemmetjenestens vakttelefon.
Skal trygghetsalarm brukes til andre formål enn å tilkalle hjelp i akutte situasjoner skal dette avtales i hvert enkelt tilfelle.

Trygghetsalarmtjenesten omfatter:

 •  Montering og oppkopling
 •  Montering av nøkkelboks
 •  Service, vedlikehold og teknisk kontroll av alarmen
 •  Opplæring i bruk av trygghetsalarmen
  Kriterium/vurderingstema

Rekkevidde

Alarmen virker bare i hjemmet og rett utenfor huset.

Hvem kan få tilbudet?

Vi ser blandt annet på:

 • Det forutsettes at du forstår å benytte alarmen
 • har redusert funksjonsnivå med fare for fallulykker, dette skal være nøye kartlagt
 • har alvorlig sykdom der behovet for akutt hjelp kan oppstå
 • er ikke i stand til å bruke vanlig telefon
 • har teknisk utstyr (eks. seng, rullestol) som kan svikte, og som kan føre til behov for hjelp utenfor rekkevidde av vanlig telefon
 • trygghetsalarm tildeles ikke som «føre var» prinsipp, eller for sikkerhetsskyld.

Det forventes at du

 • bærer alarmen på deg hele døgnet
 • når behov for akutt hjelp ring 116 117 
 • benytter alarmen i akutte omsorgssituasjoner
 • behandler alarmen forsvarlig
 • låner ut nøkkel til kommunen for oppbevaring i nøkkelboks

Hva skjer videre?

Du vil få et skriftlig svar fra oss. Om du får innvilget trygghetsalarm kommer det en hjelpemiddeltekniker og monterer alarmen hos deg. 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse blir saken sendt videre til Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, som avgjør om klagen skal tas til følge.