Kommunen er offisiell adressemyndighet. Det er kommunens oppgave å tildele eller endre offisielle adresser. Dette gjøres etter matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften §§ 50-54. Dersom det er snakk om en ny vei, eller en eksisterende vei som skal få nytt navn, må veien først tildeles et nytt navn. Selve veinavnet blir vedtatt av kommunen etter en prosess i henhold til stedsnavnsloven.

Når adresseringen er vedtatt av kommunen registreres denne i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Folkeregisteret blir automatisk oppdatert med de nye adressene. Offentlige institusjoner, banker, forsikringsselskaper, kraftselskaper mv benytter adressene som ligger i folkeregisteret.

Alle hytter skal ha en egen adresse. Ta kontakt med kommunen dersom din hytte mangler adresse. 

Når veien har fått et navn starter selve adresseringen. Prinsippene for adressering er i korte trekk som følger:

  • Adressering starter når det foreligger et vedtak i byggesaken.
  • Alle godkjente boenheter som har egen inngang skal ha egen adresse.
  • Inngangen skal ha adresse til den veien den har godkjent adkomst fra.
  • Husnummer skal tildeles i stigende rekkefølge. Dersom bokstav benyttes, skal disse tildeles i alfabetisk rekkefølge.
  • Det benyttes oddetall på høyre side og partall på venstre side.