Valgperiode 2023 - 2027


Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller finner du her

  • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
  • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Ansvar

Rådet skal behandle saker innen ulike saksfelt som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne. Rådet er et samhandlings- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. Rådet er kommunens formelle organ i arbeidet med brukermedvirkning og skal bidra til tilgjengelige og brukervennlige tjenester i kommunen.

Rådet skal ta opp til behandling:

  • alle saker som gjelder levekår for funksjonshemmede
  • rådet kan selv ta opp saker som vedkommer funksjonshemmede i kommunen
  • budsjettsaker som vedrører utvalgets arbeidsområde
  • andre saker som kommunestyret finner å legge fram for utvalget