Valgperiode 2023 - 2027


Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller finner du her

  • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
  • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Reglement for rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Ansvar

Rådet skal behandle saker innen ulike saksfelt som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne. Rådet er et samhandlings- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. Rådet er kommunens formelle organ i arbeidet med brukermedvirkning og skal bidra til tilgjengelige og brukervennlige tjenester i kommunen.

Rådet skal ta opp til behandling:

  • alle saker som gjelder levekår for funksjonshemmede
  • rådet kan selv ta opp saker som vedkommer funksjonshemmede i kommunen
  • budsjettsaker som vedrører utvalgets arbeidsområde
  • andre saker som kommunestyret finner å legge fram for utvalget