Valgperiode 2023 - 2027

 

  • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
  • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Reglement for formannskapet

Ansvar

Formannskapets ansvarsområde er fastlagt i kommuneloven og gjennom delegert myndighet fra kommunestyret.

Formannskapet utreder og avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret, og fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til formannskapet.

Ordføreren leder møtene i formannskapet, og har ansvaret for at møtene skjer i samsvar med vedtatte reglement og at det blir truffet gyldige vedtak.