Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
18. oktober:

Nytt nettsted.

Vi lanserte nye hjemmesider i april. Sidene er fremdeles under oppbygging. Ta kontakt dersom du ikke... Les mer

Kunngjøringer

Statusoppdatering - Kommuneplanens arealdel

Til 2. gangs høring kom det inn 48 innsigelser til kommuneplanens arealdel. Kommuneadministrasjonen og politisk nivå forbereder dialogmøter med Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Bilde av plankartet for kommuneplanens arealdel

Varsel om oppstart - Ny kontrollstasjon for Tolletaten ved Polmak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Statsbygg har igangsatt følgende planarbeid:

Ny kontrollstasjon for Tolletaten ved Polmak

Oppstartsvedtaket ble fattet i formannskapets behandling av sak 80/2023, i møte den 24.08.2023

Kart over planavgrensningen for reguleringsplanen

Den kulturelle spaserstokken 2023

Tana kommune har nå åpnet for søknader tilknyttet Den kulturelle spaserstokken 2023

Den Kulturelle spaserstokken logo