Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring på oppstart navnesak 17/413 - de kvenske navna til offentlig bruk på Tanaelva, Tana bru tettsted, brua og Tanafjorden

Språkrådets kvenske stedsnavntjeneste reiser navnesak etter lov om stadnamn med bakgrunn i henvendelse fra Tana kvenforening – Tenon kveenseura. 

Navnesaken er reist for å få fastsatt skrivemåten til de kvenske navna til offentlig bruk på Tanaelva, Tana bru tettsted, brua og Tanafjorden. 

Se oversikt over navnene som skal høres HER

Logo Språkrådet

Statusoppdatering - Kommuneplanens arealdel

Til 2. gangs høring kom det inn 48 innsigelser til kommuneplanens arealdel. Kommuneadministrasjonen og politisk nivå forbereder dialogmøter med Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Bilde av plankartet for kommuneplanens arealdel

Varsel om oppstart - Ny kontrollstasjon for Tolletaten ved Polmak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Statsbygg har igangsatt følgende planarbeid:

Ny kontrollstasjon for Tolletaten ved Polmak

Oppstartsvedtaket ble fattet i formannskapets behandling av sak 80/2023, i møte den 24.08.2023

Kart over planavgrensningen for reguleringsplanen

Den kulturelle spaserstokken 2023

Tana kommune har nå åpnet for søknader tilknyttet Den kulturelle spaserstokken 2023

Den Kulturelle spaserstokken logo
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk