Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
12. april:

Vi lanserer nytt nettsted

Nytt nettsted har blitt lansert i dag. Sidene er under oppbygging. Ta kontakt dersom du ikke finner ... Les mer

Kunngjøringer

Varsel om oppstart - Ny kontrollstasjon for Tolletaten ved Polmak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Statsbygg har igangsatt følgende planarbeid:

Ny kontrollstasjon for Tolletaten ved Polmak

Oppstartsvedtaket ble fattet i formannskapets behandling av sak 80/2023, i møte den 24.08.2023

Kart over planavgrensningen for reguleringsplanen

Den kulturelle spaserstokken 2023

Tana kommune har nå åpnet for søknader tilknyttet Den kulturelle spaserstokken 2023

Den Kulturelle spaserstokken logo