Fullstendig saksliste med saksdokumenter til møtet finner man her: https://prod01.elementscloud.no/publikum/943505527/DmbMeeting/294

Møtet kan følges på kommuneTV: https://tana.kommunetv.no/live

Eksempel på noen saker som er til behandling:
  • Sluttbehandling - Detaljregulering av ny kontrollstasjon for Tolletaten ved Polmak
  • Statens forslag til Bygdevekstavtale med Vestre Varanger
  • Eiendomsskatt – utredning bestilt fra kommunestyret
  • Budsjettregulering selvkost
  • Lovlighetskontroll - Vedtak av reglement for godtgjørelse til folkevalgte
  • Ny behandling - Godtgjørelse til folkevalgte - revidering av reglement
  • Bosetting av flere flyktninger i 2024
  • Selskapsavtale for KomRev NORD IKS
  • Oppfølging av kommunestyrevedtak - Omvalg av representanter til Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 2023-2027
  • Diverse valg og oppnevninger