Medlemmer og varamedlemmer

Medlemmer Varamedlemmer
Liz Utsi (AP) 1. Marion Rajala (AP)
Bength Eriksen (AP) 2. Odd Tobiassen (AP)
Sonja Synnøve Guttorm (SL) 3. Else Utsi (AP)
  4. Magnus Varsi (AP)
  5. Anne Berigitte Henriksen (SL)
Alf Steinar Børresen (V) 1. Tone Orvik Kollstrøm (H)
Ørjan Remso (H) 2. Britt Hjørdis Somby (SP)

Innkallinger og protokoller før 2023

2022

Innkallinger Protokoller

18.01

18.01

16.03

16.03

24.06

24.06

21.11

21.11

2021

Innkallinger

Protokoller

14.01

14.01

22.01

22.01

03.03

03.03

08.06

08.06

04.10

04.10

05.11

05.11

2020

Innkallinger Protokoller

08.01

08.01

24.03

24.03

05.06

05.06

14.10

14.10

01.12

01.12