Medlemmer og varamedlemmer

Fellesliste: AP og DSL

Medlemmer                                             Varamedlemmer        
1. John Øystein Jelti, nestleder               1. Svein Pedersen
2. Eirin Utsi                                                2. Else Utsi 
3. Sven R. Anderssen                               3. Odd Ivar Solbakk  


Fellesliste: V, FrP, H, SP og SV 

Medlemmer                                             Varamedlemmer        
1. Alf Steinar Børresen, leder                  1. Aina Jessen
2. Elisabeth Erke                                        2. Per A. Holm 
                                                                      3. Jens Bønå 
                                                                      4. Laila Hagalid Berntsen

Innkallinger og protokoller før 2023

2022

Innkallinger Protokoller

18.01

18.01

16.03

16.03

24.06

24.06

21.11

21.11

2021

Innkallinger

Protokoller

14.01

14.01

22.01

22.01

03.03

03.03

08.06

08.06

04.10

04.10

05.11

05.11

2020

Innkallinger Protokoller

08.01

08.01

24.03

24.03

05.06

05.06

14.10

14.10

01.12

01.12