Dersom du ikke kan avgi forhåndsstemme i egen kommune (den kommunen du er manntallsført i), kan du stemme i hvilken som helst annen kommune i Norge. Forhåndsstemmegivning din vil da blir sendt til den kommunene du er manntallsført i. Husk å forhåndsstemme så tidlig at du er sikkert på at forhåndsstemmen din kommer fram til kommunen innen tirsdag 12. september kl. 17:00. Du er selv ansvarlig for å forhåndsstemme tidlig nok.

Husk at du på valgdagen(e) kun har anledning å stemme i den kommunen du var folkeregistrert som bosatt den 30. juni i valgåret. 
 

Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner er åpent for alle - beboere, ansatte og øvrige velgere. Det vil gjennomføres forhåndsstemmegivning siste uke før valget (uke 35) på følgende helse- og sosialinstitusjoner:

Forhåndsstemming på helse- og omsorgsinstitusjoner vil foregå siste uke før selve valgdagen (uke 35) på følgende steder:
- Distriktpsykiatrisk senter DPS   
- Tana Omsorgssenter                 
- Tana helsesenter (sykestua)                                             
-  Botjenesten     


Stemme hjemme (ambulerende forhåndsstemmemottak)

Dersom du på grunn av sykdom og/eller uførhet ikke kan komme deg til et forhåndsstemmested eller til et valglokale på valgdaene, kan du søke/be om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Vi avtaler da et tidspunkt hvor vi kommer hjem til deg med alt nødvendig utstyr slik at du får avlagt forhåndsstemme.

Frist for å søke om å forhåndsstemme hjemme 3. september. Men du kan allerede nå ta kontakt meg kommunen på telefon 464 00 200, sende en e-post til postmottak@tana.kommune.no  eller skrive brev til Valgstyret i Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana. Oppgi navn, bostedsadresse og mobilnummer.