Bygdelaget i Austertana har spurt om mulighet for at ansatte i avdelingen kan ta kontordag i Austertana. Vi stiller opp med planlegger, byggesaksbehandler, oppmålingsingeniør, miljørådgiver, landbruksrådgivere og virksomhetsleder. 

Hvis man har spørsmål innenfor disse områdene så er det mulighet å møte oss på Austertana oppvekstsenter torsdag 4. mai. fra kl 0930 - 1400