Valgperiode 2023 - 2027


Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller finner du her

  • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
  • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Ansvar

Ansvarsområdet er kommunens arbeid med tiltak innenfor:

  • Havnesaker
  • Lov om havner og farvann
  • Sjørelaterte saker
  • Elveforebygning og flomsikring
  • Vei, vann, avløp og kommunalteknisk infrastruktur
  • Trafikksikkerhet
  • Samferdsel
  • Mobil- og internettdekning inkludert sikker varsling ved nødsituasjoner

Ordfører kan bestemme at saker under ansvarsområdet også kan behandles av kommunestyret. Utvalget kan også selv avgjøre om saker skal til endelig behandling i kommunestyret.

Reglement for utvalg for samferdsel infrastruktur og havn.pdf