Beredskapsavløsning

For kommunene Tana, Nesseby, Vardø og Berlevåg organiserer Landbruk Nord beredskapsordning for avløsning ved sykdom. Retten til å benytte seg av beredskapsavløser gjelder for alle bønder uavhengig av medlemskap i Landbruk Nord, og primært ved akutt sykdom i inntil 14 dager. Mer informasjon og kontaktinformasjon finnes på Landbruk Nord sine nettsider. 

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Jordbruksforetak registrert i Foretaksregisteret som driver vanlig jordbruksproduksjon, kan søke om tilskudd til avløsning ved bondens sykdom eller svangerskap, når bonden har sykt barn, og i forbindelse med fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse. Hvis bonden dør, kan etterlatt ektefelle, samboer, forelder eller barn søke om tilskudd til avløsning for inntil 8 uker etter dødsfallet.”

Mer informasjon og søknadsskjema på nettsidene til Landbruksdirektoratet. 

Dette må legges ved søknaden:

  • Sykemelding som viser navn på den sykemeldte, datoer og gradering for sykemeldingen og fortrinnsvis hvilken lege som har skrevet sykemeldingen. 
  • Dokumentasjon på lønn til avløser som viser navn, periode for lønn og antall dager/timer det er utbetalt for, for eksempel lønnslipp eller a-melding.
  • Oversikt over sykepengebeløp fra NAV for søknader hvor søker har rett på sykepenger fra NAV (etter 16 dager sykemelding).
  • Eventuelt vedtak fra NAV hvis søker ikke har rett på sykepenger fra NAV etter 16 dager sykemelding.

Hvis søker har hatt inntekt utenom næringsinntekt fra gården i perioden med sykemelding må inntekten legges inn i søknaden. Tilskuddsordningen er kun ment å dekke utgifter til avløser som ikke dekkes gjennom annen inntekt (sykepenger, lønn utenfor gården med mer), og alt av inntekter må derfor oppgis. 

Sum per dag i tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel er et standardisert beløp som regnes ut fra dyreslag- og tall, for 2023 er den høyeste dagsatsen 2100 kr. Dagsatser og utregning av disse er bestemt i jordbruksavtalen.