Tana kommune gjennomfører kommunestyre- og fylkestingsvalg 10. og 11. september ved følgende valgkretser:

  • 01-Sirma
  • 02-Polmak/Båteng
  • 03-Tana Bru
  • 04-Austertana
  • 05-Boftsa
  • 06-Polmak/Alleknjarg

I den forbindelse ser vi etter valgmedarbeidere ved disse valgkretsene. 

Valgmedarbeidernes oppgave er å:

  • Legge til rette for at stemmegivningen kan foregå på en trygg og god måte
  • Ta imot og registrere stemmer fra velgerne
  • Veilede og assistere velgerne

Det vil bli arrangert opplæring for valgmedarbeiderne i forkant av valget, slik at alle skal føle seg trygg på oppgaven. Det vil også betales lønn i form av timebetaling. 

Kriteriet for å være valgmedarbeider er at du står oppført i manntallet i Tana kommune, og at du ikke står oppført på noen av partiliste til valget. 

Om dette er noe du kunne ha tenkt deg å gjøre så ikke nøl med å kontakte oss på telefon 464 00 200, eller skriv en e-post til sylvi.hovland@tana.kommune.no.

Vi ser frem til å høre fra deg!