Fullstendig saksliste med saksdokumenter til møtet finner man her:
https://prod01.elementscloud.no/publikum/943505527/DmbMeeting/323

Møtet kan følges på kommuneTV: https://tana.kommunetv.no/live

Eksempel på noen saker som er til behandling:

  • Diverse næringsfondssaker
  • Gjenetablere styringsgruppen for prosjektet “Kommunalt forsøk på lokal forvaltning av motorferdsel i utmark”
  • Innspill fra Tana kommune til høring på forvaltningsplan for rovvilt i region 8
  • Innspill til bestandsplanmøte 11. mars 2024 (Elgjakt)