Gjeldende kommuneplanens samfunnsdel for Tana kommune ble vedtatt av kommunestyret 19.06.2012.