Kommunestyrene fra Vestre Varanger , Tana, Nesseby, Båtsfjord og Berlevåg var samlet på Scandic Kirkenes til et felles møte. Kommunene samarbeider om tjenester innenfor barnevern, It, plankontor, økonomi og forvaltningskontor med tjenester innenfor helse, pleie og omsorg.

Felles plankontor var det siste som kom på plass 1. januar 2024. De øvrige tjenestene fra 1.5.23.

Programmet for dagen var innholdsrik og nyttig. Kommunalministeren ønsket velkommen. , og Arbeids og inkluderingsdepartementet Eu delegasjon deltok fra Brussel med tema om fremtidens behov for arbeidskraft, integrering i Europa-felles utfordringer, felles løsninger. Begge deltok på teams

Statsforvalter innledet med viktigheten av 4 k samarbeid og bygdevekst. Temaer var statsforvalters rolle og funksjon, inntektssystemet, kommunens plansystem, habilitet og inhabilitet for folkevalgte, saksbehandling i folkevalgte organer, lovlighetskontroll m.m.

Geir Vinsand fra Nivi analyse holdt et engasjerende innlegg om generalistkommunens fremtid. Hva er alternativet til et sterke 4 k samarbeid?

Prosjektleder for bygdevekstavtalen, Morten Ballari, holdt et foredrag om Bygdevekstavtalen, de ulike samarbeidsparter og forslag til en handlingsplan. Bygdevekstavtalen er pilotprosjekt finansiert av Kommunal-- og distriktsdepartementet. 

Samlingen ble finansiert av Statsforvalteren.