Kommunestyret har i kommunebudsjett for 2024 satt av kr 140.000,- til Ung jobb for sommeren 2024

Det er tildelt midler til UngJobb for 2024
Tiltaket går i hovedsak ut på å få unge tanaværinger ut i sommerjobb og knytte kontakt med arbeidslivet i Tana. 

NB! Bedrifter bør annonsere at de trenger arbeidskraft.
Ungdommen i Tana søker bedriften/virksomhet om sommerjobb og bedriften/virksomheten søker kommunen om tilskudd.

Tana kommune kan gi et opplæringstilskudd på inntil 3.500,- pr etablert arbeidsplass.
Ungdommene må da jobbe i minimum 3 uker og lønnes etter tariff.
Bedrifter som tar inn ungdommer med særlig behov for tilrettelegging av arbeid, kan få et høyere tilskudd etter avtale.
Vi har ikke midler til alle søkere, og derfor har vi gjort noen prioriteringer.  

Ofte har ungdom mellom 15 og opp til og med 19 år vanskeligere med å få seg arbeid, og dermed prioriteres denne gruppen ved formidling med lønnstilskudd. Andre søkere kan selvfølgelig også  komme i betraktning. Det kan ikke påregnes lønnstilskudd for tilsetting av egne barn i bedriften. 

For å få en oversikt over hvor mange ungdommer som får seg jobb, så må bedriftene gi ungdommene et søknadskjema som må utfylles, å sende dette på mail fortløpende til kommunen.
Prinsippet er at søknadene behandles i den rekkefølge de kommer inn til kommunen. 

Alle skjemaer må sendes som e-post: Tana Postmottak <postmottak@tana.kommune.no> og merkes "UNG JOBB 2024"

Ragnhild Måsø, tlf. 46400316. 

Skjemaer:
SøknadskjemaUngJobb.pdf
AvtalearbeidsgiverUngJobb[1].pdf