For å søke om tilskuddet må det meldes fra til kommunen så fort avlingsskaden er oppstått, eller så fort det er sjanse for at det oppstår avlingsskade. Det må deretter sendes inn en søknad før 31. oktober hvis det har blitt skade på avlingen. Melding om avlingsskade er ikke det samme som en søknad om tilskudd.

 

Fra sesongen 2023 er det et eget skjema i Altinn for å melde avlingsskade. 

 

Kommunens informasjonsside om tilskuddsordninger i landbruket finnes her.