For foreldre

foreldremøter

foreldre samtaler

ferieavvikling

syke barn

FAU

Samarbeids utvalg

Planer

Kommer mer….

Avdelinger

Láđasmánnu avdeling

……

Beaivváš avdeling

 

Jord avdeling

 

Vann avdeling

 

Ild avdeling

 

Luft avdeling