Det praktiseres samordnet opptak i kommunale og private barnehager i Tana.

Det kan søkes plass i inntil 3 barnehager i prioritert rekkefølge, og det må registreres en søknad for hvert barn.

Barn med rett til plass, vil få plass i en av kommunens barnehager fra høsten det året de søker.
Kommunen har etter hovedopptaket løpende opptak fram til neste hovedopptak. Dette vil si at dersom det skulle bli ledige plasser gjennom barnehageåret blir disse besatt fra ventelista fortløpende. Det vil da bli tildelt plasser i den barnehagen det er ledige plasser.

Søknad om barnehageplass i Tana kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder også dersom du søker for første gang, søker endring av plasstørrelse eller om du søker overføring til annen barnehage.

Klikk her for å komme deg direkte foresattportalen  


Ved å klikke på denne linken, kommer du til innloggingssiden i foresattportalen. Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Rett til plass

I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledige i august til barn med rett til plass i barnehage jfr. barnehageloven § 16.

  • Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der de er bosatt.
  • Må ha søkt innen søknadsfristen som kommunen har fastsatt.