Boftsa barnehage ligger 2 mil mot Nord fra Tanabru sentrum.
Barnehagen er godkjent for 14 plasser, 1 til 6 år, men har mulighet for utvidelse om det blir nødvendig.
Barnehagen har også mulighet for samisk tilbud om dette er ønskelig.
Leken er en sentral aktivitet i barnehagen, og leken skal være en arena for barns utvikling, læring og sosial og språklig samhandling i barnehagen