Hva kan du forvente?

Informasjon om studiet og jobbmuligheter i den enkelte kommune. Du møter også studenter/nyutdannede sykepleiere som deler sine erfaringer fra sykepleierstudiet.

Hvem er møtet for?

Alle som vil vite om mulighetene for å studere sykepleie desentralisert, enten du er i arbeidslivet eller kommer rett fra videregående!

Program:

  1. Velkommen 
  2. Informasjon om samisk sykepleie v/Universitetet i Tromsø
  3. Informasjon om samisk sykepleie og Kautokeino som studiested v/Samisk høyskole
  4. Stipendordning og jobbmuligheter v/Finnmarksykehuset
  5. Livet som sykepleierstudent v/student/nyutdannet sykepleier
  6. Stipendordning og jobbmuligheter i kommunen
  7. Avslutning og spørsmål
  8.  

Vi håper å se deg der!

Samisk sykepleie har søknadsfrist 16. oktober, og oppstart januar 2025 i Kautokeino.