Deanu gielda / Tana kommune varsler herved om retten til å gå i konsultasjon med kommunen tilknyttet spesifikke arealer i kommuneplanens arealdel, jf. samelovens § 4-5. Saker som er av generell karakter og som må antas å påvirke hele samfunnet på samme måte er ikke gjenstand for rett til konsultasjon jf. sameloven § 4-1.

Plandokumenter finnes her

Samiske interesser bes om å svare på om de ønsker konsultasjon. Kommunen ber om at det spesifiseres hva en ønsker konsultasjon om/rundt og hvilken samisk interesse/organisasjon en representerer. Vi ber om at deres svar sendes Tana kommune, v/ Vestre Varanger plankontor, 9845 TANA, eller pr. e-post til postmottak@tana.kommune.no innen rimelig tid og senest innen 22.03.2024. Merk henvendelsene med saksnummer 2021/2560. 

Veileder for konsultasjon for kommuner og samiske interesser finnes her