Tana kommune, Tana kunstgressbane klubbhus - kr 533 000 
Tana kommune, Tana skistadion- lysløype - kr 415 000 

Hele tildelingen kan man lese her:
https://www.tffk.no/aktuelt/rekordstor-tildeling-av-spillemidler.55778.aspx