Tana kommune skal i 2023/2024 gjennomføre et lederutviklingsprogram for virksomhetslederne i organisasjonen. Vi ønsker å ta med utvalgte ansatte som ikke har lederansvar i dag, men kan tenke seg å jobbe som leder i framtiden. Vi inviterer alle ansatte til å søke om å delta i prosjektet. Programmet vil i utgangspunktet gå fram til juni 2024 og fokusere på bl.a. disse områdene:

-    Meg som leder, personprofil og effektive team
-    Strategi og styring
-    Bærekraftig økonomisk utvikling
-    Økonomistyring
-    Fra prosjekt til varig endring

Deltakelse i programmet er gratis, og deltakerne vil få permisjon med lønn til å delta på samlinger. Det må likevel påregnes noe egenarbeid mellom samlingene som må utføres på fritiden.

Å delta i lederutviklingsprogrammet gir ingen garanti om framtidig lederjobb i Tana kommune, men gir en unik mulighet til å kvalifisere seg når lederjobber lyses ut.

Søknad om deltakelse sendes til leder for stab og støtte John Vegard Soini på e-post john.vegard.soini@tana.kommune.no innen 10.11.23. Søknaden må inneholde informasjon om din nåværende stilling, CV og en begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta på lederutviklingsprogrammet.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med leder for stab og støtte John Vegard Soini på e-post john.vegard.soini@tana.kommune.no eller tlf. 464 00 211

Kanskje er du fremtidens leder i Tana kommune?