Jenta tilhører småskoletrinnet og har en medfødt funksjonsnedsettelse. Hun er ei blid og aktiv jente, som er kreativ og har god fantasi. Hun er glad i være i basseng og hjelpe til med å lage mat. Hun er glad i å være ute. 

Avlastning er hver 3. helg og støttekontakt er inntil 10 timer i uka. Det kan gjerne være det samme hjemmet eller personen som følger opp både avlastning og støttekontakt. Det kan også være aktuelt å følge opp kun en av delene.  

Hjemmet/personen kommer til å ha nær kontakt med foreldrene og god kjemi er viktig. Vi søker deg/dere som har tid og omsorg i hverdagen. 

Det vil bli gitt opplæring og veiledning ved behov. 

Politiattest må fremvises før oppstart. Arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning for avlastnings-/besøkshjem følger KS sine satser. Lønn for støttekontakt følger pensjonistvilkår. Det inngås oppdragsavtale med kommunen. 

Dersom dette høres aktuelt ut, kan det tas kontakt med:

Tana kommune, Helseavdelingen v/ Lillian Saua, tlf. 46400341, epost lillian.saua@tana.kommune.no