For tildelinger vil kommunen bruke retningslinjer for fordeling av midler, vedtatt i møte i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) den 3. februar 2021:

  1. Søknadsbasert tilskuddsordning basert på driftskostnader til lysløypeanlegg og skiløypekjøring (strøm, drivstoff, service, vedlikehold mv.) fra siste årsregnskap. Godkjent årsregnskap vedlegges søknaden.
  2. ¾ av rammen forbeholdes idrettslag tilsluttet NIF og skiforbundet og/eller skiskytterforbundet (betalt kontingent) som har lysløypeanlegg og kjører skiløyper.
  3. ¼ av rammen kan fordeles til øvrige lag og foreninger som kjører skiløyper.
  4. Alle lag som mottar tilskudd sender inn GPS-spor for de skiløypene de tråkker innen utbetaling av tilskuddet. (Dersom disse er sendt inn tidligere år og er uforandret, behøver de ikke sendes inn på nytt.)

Søknadsfrist 3.mai 2024

Søknader sendes postmottak@tana.kommune.no og merkes "Søknad om støtte til tråkking skiløyper 2024"

Kontaktperson: Kjelfrid Kjølås, 46 400 268, Kulturkonsulent/Folkehelsekoordinator