Kommunen har nå fått vedtatt en ny lokal tiltaksstrategi for SMIL-tilskudd, og har fått en ramme på 100 000 kr til prosjekter i år. For å kunne fordele denne rammen best mulig etter prioriteringsrekkefølgen som er fastsatt i tiltaksplanen setter vi en frist for søknader om SMIL-tilskudd til 01.10.2023. Hvis det er penger igjen etter denne fristen vil søknader behandles fortløpende. 

Informasjon om søknad og tiltaksplanen ligger her.