Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hotell i Tana

Tana kommunestyre vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 2024 at utvalg for utmark og næring kan bevilge mer enn grensene i næringsfondet setter til nytt hotell.

Foreløpig situasjonsplan nytt hotell ved Tanabru

Ny landbruksrådgiver på plass

Anne Kristine Guttormsen er ny landbruksrådgiver på plass i Tana kommune fra 1. september 2023

Anne Kristine Guttormsen

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

SMIL-tilskudd har som formål å “fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.”. Landbruksforetak som har rett til produksjonstilskudd samt eiere av landbrukseiendommer hvor det foregår tilskuddsberettiget produksjon kan søke. 

Sau og lam

Informasjon om fugleinfluensa

Det er registrert noen døde fugler i Tana, så man kan anta at fugleinfluensaen er kommet til fugler i Tana kommune.  En innsamlingsordning vil bli vurdert om det blir registrert større mengder død fugl.

Måker på sjøen

Tilskudd ved produksjonssvikt i landbruket

Ved klimabetinget skade (for eksempel tørkeskader) på planteproduksjon har Landbruksdirektoratet ordningen Tilskudd ved produksjonssvikt. 

Sau+på+beite

Husk båndtvang!

Sauene slippes snart på beite og vi minner derfor igjen om båndtvangen.

Båndtvang hund
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk