Det er størst sannsynlighet for forstyrrelser i dagene rundt 24.juni.
Kartutsnittet viser hvor man vil kunne oppleve redusert kvalitet eller manglende dekning i forbindelse med arbeidet.
 

Dekningskart for forstyrrelse oppgradering